Axel Pinpin’s Poetics

Tungkol sa Kumpisal

Ang Kumpisal ay halaw sa tunay na pangyayari at karanasan ko bilang political prisoner. Ang mga bahagi ng maikling kuwento ay naunang nilaman ng journal entry ko habang nasa bilangguan. Therapy lamang sana sa pagkainip at pagkainis habang nakakulong ang dahilan ko kung bakit ako nagsulat ng kuwento labas sa nakagawian kong pagtula, pero na-encourage akong magsulat pa ng maikling kuwento noong makalusot sa Kuwentong Paspasan (Milflores, 2007) ang Unang Komunyon – una  kong attempt sa sudden fiction.

Sa 28-buwan na pagkakabilanggo, nakasulat ako ng bungkos ng mga kuwentong mula sa karanasan ng iba’t-ibang karakter na nasa loob at labas ng pambansa demokratikong kilusan – syempre kuwentong NPA, istorya ng demolisyon sa lupang pag-aari ni Ramon ‘Agimat King’ Revilla, Sr. at inspirational speech ng isang baguhang pulis. Nagkakailan ang natapos kong eksperimento ng mga flash fiction na inianak pagkakagising ko sa umaga mula sa mga balisa at mapayapang panaginip. Kung sakali ay ambag sa prison literature at addendum itong kalipunan ng mga maikling kuwento sa nauna kong koleksyon ng mga tula na Tugmaang Matatabil – Mga Akdang Isinulat sa Libingan ng mga Buhay (Southern Voices, 2008). Maaaring pamagatang Mga Kuwento sa Likod ng Galising Rehas.

This entry was posted in Blog. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s