German Gervacio’s Poetics

Kung loloobin, magiging bahagi ang “Higanti ni Boy Saka” ng isang tulang epiko tungkol sa kasaysayan ng Pilipinas bago mambarubal ang mga Español sa loob ng 333 taon.  Lalantawin ang sala-salabat na salaysay at saysay ng nitibong pinaghihiwalay ng mga pulo bago ang pananakop na nagtatago sa ngalan ng Krusada.  Sisipatin din ang nasabing panahon sa pananaw ng karaniwang Indio at mga erehe’t rebelde. Itatalinghaga ang pagpapakabundat ng mga mananakop at pagtatanim sa puso’t isipan ng mga hidwang pananampalataya. Lelentihan ang pakikibakang, hindi lamang bunga ng panunupil kundi isang normal na pag-aaklas bunga ng aral ng yamang nakapalibot sa tinubuang lupa na isinaboy ng Manlilikha..

Nag-aambisyon din ang akda na dalumatin ang panlalansi at pandadayukdok ng mga bullyng Kano at isiwalat ang mga pakanang sa kasalukuyang panahon ng liberal na demokrasya, bagong-kolonyalismo, Globalisasyon at simpleng pang-uuto; ay lalong nagpapatuwid sa daan ng kasalukuyang administrasyon tungo sa kino-condomang pagbulwak sana ng bagong punlay ng pagbabago.

Aaminin kong ambisyoso ang proyekto.  Nakatitisod tuloy ang sanaysay na ilalakip kuno sa trabahong ito kung ano kuno ang isinusulat ko at bakit kuno ito isinusulat kaugnay ng akdang  nasa proseso. Dalawa ang nakikita kong dahilan kung bakit kailangang balikan at namnamin muli ang kasaysayan.  Una, nahirati tayong lantawin ang kasaysayan at tulang epiko sa pangunguna ng bayani sa kasaysayan at bayani sa epiko.  Layunin ng tulang hinahabi na pagsalitain ang karaniwang mamamayan bago dumating ang mga mananakop at tantiyahin ang kanilang mga iniisip at dinarama sa panahon ng pananakop.  Ikalawa, nais kong mag-eksperimento sa wika at porma sa muling pagsasalaysay at pagsasasaysay ng kasaysayan.

Ibinabaling ko rin sa mula sa bayani ng epiko ang gahum tungo sa mas nakararaming masa, na sa tingin ko nama’y siyang tunay na may sukbit na gahum tungo sa pagbabago.  Kung gayo’y bagaman, tulang epiko pa rin ng pakikipagsapalaran, pinili kong huwag bigyan ng eksaktong mukha ang bayani, bagkus, ang mukha ng rebolusyon o pakikibaka ay laging ang mukha ng bayang sama-sama.  Instrumental man ang isang bayani sa kasaysayan; namimintog man sa gahum ang isang bayani ng epiko sa epiko;  igigiit ko sa tinataludtod na epiko na sa kadulu-duluhan ng walang katapusang pakikibaka, ang bayan pa rin, ang pinag-sapaw-sapaw nilang mga gahum ang magpapataob mula sa pinaka-putot, pinakapanot hanggang sa pinakamaputlang dambuhalang may anim na ulong sa tuwina’y  ka-bear-hug at ka-Earth-style- earth- clone- jutsu ng masa.

Kasihan nawa ako ng Diyos.

Advertisements
This entry was posted in Blog. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s